Ik, hei en wei interventies in situ

08/2015>09/2015

 

parcours hedendaagse beeldende kunst door het open landschap van het Pajottenland – Collectief Pep-In-Gen
Paddenbroek -Kesterheide: 16 aug > 6 sept 2015